Ważna i pilna wiadomość dla radiotelefonistów UKF
19.01.99
W wyniku rozmowy Naczelnika Wydziału Inspekcji Urzędu Morskiego w Gdyni z Dyrektorem Inspektoratu PAR w Gdyni przeprowadzonej dnia 14 stycznia uzyskałem bardzo ważną informację dla posiadaczy terminowych SWIADECTW OGRANICZONYCH OPERATORA RADIOTELEFONISTY - ZAKRES UKF. Otóż wszystkie świadectwa (UKF) wystawiane z określoną datą ważności muszą być wymienione PRZED jej upływem. Przekroczenie terminu wymiany skutkować będzie koniecznością poddania się egzaminowi (wg warunków GMDSS dla DSC)) . Zwracam szczególną uwagę tym, którzy zostali posiadaczami obecnych świadectw w ramach powszechnej akcji wymiany poprzednich dokumentów w roku 1993. Do wniosku o dokonanie tej wymiany musi być dostarczone potwierdzenie odbytej praktyki w wymiarze minimum 1 miesiąca żeglugi morskiej w ciągu ostatnich 3 lat. Może być kserokopia odpowiednich stron Książeczki Żeglarskiej, której uwierzytelnienie zostanie dokonane w PAR po przedstawieniu oryginału. Oczywiście fotografia i opłata. Radiotelefony UKF obecnej generacji czyli bez DSC, posiadające licencje zostaną dopuszczone do dalszej eksploatacji na JACHTACH prze 'okres przejściowy' czyli do dnia 1 lutego 2005. Naturalnie należy pilnować dat wygasania licencji i odnawiać je w PAR na dotychczasowych warunkach. TERAZ PROŚBA do wszytkich 'żeglarzy dobrej woli' aby tą wiadomość przenieśli na forum wszystkich możliwych punktów kontaktowych (osobistych, klubowych, grup dyskusyjnych, stron internetowych itd) aby dotarła ona do zainteresowanych. Ci, którzy kiedyś zdawali egzaminy w PIR a teraz w PAR wiedzą ile nerwów kosztuje taki egzamin.
Uchrońcie siebie i przyjaciół przed taką ewentualnością!

JERZY KULIŃSKI