Udziały w nowym jachcie, New yacht in construction (shares available)
18.02.99
W Gdańsku budowany jest nowoczesny 16-metrowy jacht aluminiowy do żeglugi bez ograniczeń o wartości 2 mln. złotych. Są jeszcze na zbyciu cztery (z całkowitej ilości 20) udziały po 100 000 zł. każdy. Potencjalni inwestorzy mogą kontaktować się z Jerzym Kulińskim, który prowadzi nadzór armatorski. Dane jachtu: LOA - 16,15m, LWL - 14,88m, Szerokość - 4,56m, Zanurzenie 2,90m, Wyporność - 22,55t, Grotżagiel - 61,30m2, zwijany w maszcie Genua - 75,60m2 na rolerze Mała genua - 28,00m2 na rolerze wewnetrznym, Silnik pomocniczy - 95 KM Generator - 12 kVA Wnetrze klimatyzowane, lodówka, winda kotwiczna, radar, GPS, autopilot, samoster wiatrowy i inne. Trzy oddzielne kabiny po dwie osoby, 3 WC, mesa-salon. Na pokładzie dwa oddzielne kokpity, owiewka nad kokpitam przednim. Jacht przeznaczony jest do wygodnej żeglugi po wodach tropikalnych. Inwestorzy będą dzielić między siebie czas proporcjonalnie do włożonych kapitałów, bądź brać udział w zyskach jeśli jacht bedzie czarterowany osobom trzecim. Istnieje możliwość wykorzystywania jachtu do celów promocyjnych, np przez umieszczenie na kadłubie i żaglach znaków firmowych. Sposób wykorzystywania jachtu będzie uzgadniany corocznie (z wyprzedzeniem rocznym) przez zgromadzenie udziałowców. Trafia się okazja by mieć jacht już za 1/20 część jego ceny! Czy będziesz miał czas, by żeglować więcej niż 1/20 część roku? Kontakt, pytania: kulinski@rsi.pl


16 m aluminium ocean going sloop being completed in Gdansk this year (June) offers 4 shares DM 50,000 each out of 20 shares totailing in 1 milion DM total worth of the boat. Main technical data: LOA - 16.15m, LWL - 14.88m, Beam - 4.56m, Draft - 2.90m, Displacement - 22.55t, Main sail - 61.30sq.m, rolled int the mast Genoa - 75.60sq.m on the roller Inner jib - 28.00sq. m on the roller Auxiliary Engine - 95HP Generator - 12kVA Air conditioned, deep ereeze, electric anchor winch, radar, GPS, automatic pilot, selfsteering etc. Three cabins for two, 3 WC, main saloon, On the deck two separate cocpits. The yacht is meant for exlusive cruising round the world, constantly kept in most attractive tropical waters. Investors will share time in using the boat proportionaly to the invest money or take part in income if the boat is used for paid charters. Additionaly there is a chance for using boat for promotional purposes by painting the topsides, deck and sails with sponsors logos. The policy of using the boat will be discussed among shareholders every year, one year in advance. The person to contact is Captain Jerzy Kulinski ( e-mail: kulinski@rsi.pl) who personaly knows the boat, other investors and has authority to supervise the boat.

JERZY KULIŃSKI