Jacht śródlądowy na morzu
26.01.99
Wobec licznych zapytań, które dziwnym zbiegiem okoliczności napłynęły do mnie w ciagu kilku ostatnich dni odpowiadam hurtem.
ŻEGLUGA SZUWAROWCÓW PO SŁONEJ WODZIE Urząd Morski w Gdyni pismem (OP-1/0700/26/96 z 27.05.96) skierowanym do podległych kapitanatów i bosmanatów powiadamia o: możliwości uprawiania żeglugi na wodach morskich przez polskie statki żeglugi śródlądowej. Warunki (dokumenty, wyposażenie, rejon żeglugi) wypuszczenia się na morze tych jednostek zawiera Zarzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28.09.95 (MP Nr 51/95 poz.568) Niezależnie od tego Dyrektorzy Urzędów Morskich w Gdyni, Słupsku i w Szczecinie wydali jednobrzmiące zarządzenia porządkowe (Gdynia Nr 7/96 z dn. 2.05.96, Słupsk Nr 1/98) w sprawie warunków uprawiania żeglugi w celach rekreacyjno-sportowych przez jednostki pływajace o długości do 5 m. Tu warunki są jednolite: odległość do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej, na wodach wolnych od lodu i przy widzialności do 2 Mm. To pierwsze Zarządzenie opublikowano w Dz.U.Woj.Gd. Nr 45 z 23.10.96 a drugie w Dz.U.Woj.Koszalińskiego nr 11/98 z dn. 11.05.98. poz 64. Aby żeglować po słonej wodzie nawet tak blisko brzegu trzeba zapoznać się z treścią Zarządzeń Porządkowych Dyrektorów Urzędów Morskich w Gdyni, Słupsku i Szczecinie - "Przepisy portowe". Zarzadzenie Dyr. Urz. Morskiego w Gdyni nosi numer 9/93, wydano je 27.10.93 a ogłoszono w Dz.U.Woj. Gd. Nr 1/94 z dnia 4 lutego 94. Nie jestem w stanie przepisywać Wam tej biblioteki. Żyjcie wiecznie i nie żeglujcie w strefie przyboju!

JERZY KULIŃSKI