Regulamin pucharu z komentarzem
04.01.99
Specjalnie dla Internautów ściągnąłem nowy, obowiązujący od 1999 roku REGULAMIN MORSKIEGO ŻEGLARSKIEGO PUCHARU POLSKI. Oto jego dosłowna treść:
I. Na MŻPP składa się cykl regat organizowanych od maja do października każdego roku
II. Celem współzawodnictwa o MŻPP jest:
 1. wyłonienie najlepszego jachtu i najlepszego kapitana w sezonie regatowym (dobrze by tu było sprecyzować: czy jachtu, czy kapitana, czy i jachtu i kapitana. JK)
 2. ożywienie morskiego żeglarstwa w klubach żeglarskich oraz wśród żeglarzy indywidualnych (regaty kwitną na śródlądziu i w klasie "Omega" gdzie udział klubów jest szczątkowy - JK).
 3. podniesienie poziomu wyszkolenia regatowego załóg
III. Organizatorem MŻPP jest Kumitet Organizacyjny, powołany i zatwierdzony przez KŻM PZŻ. Siedzibą Kumitetu jest Gdański Okręgowy Związek Żeglarski (ul. Słowackiego 44, 81-392 Gdynia, tel/fax (058) 621.09.12
IV. W MŻPP klasyfikowane są jachty balastowe, jednokadłubowe o długości całkowitej powyżej 9 metrów, posiadające dokumentację i wyposażenie uprawniające do żeglugi morskiej (Konia z rzędem autorom dlaczego nie lubią jachtów krótszych niż 9 metrów i jachtów balastowo/mieczowych np. jachtów C28 kpt. Jerzego Maćkowiaka, 'Mechatka' kpt. Liskiewiczów lub balastowo/mieczowego 'Cartera/Bonito' Jarka Mroza na którym Kmitowie świat opłynęli - skoro w dalszym ciągu Regulaminu będzie mowa o przeliczeniach. Jeśli chodzi o sposób wyłączenia armatorów indywidualnych - posunięcie celne. JK).
V. Zasady punktacji:
 1. punktacją objęte są wszystkie regaty wyszczególnione w ustalanym (przez kogo? JK)
 2. corocznie kalendarzu regat, których wyniki po zatwierdzeniu przez odpowiednie kolegia sędziów zostaną przesłane do siedziby Komitetu Organizacyjnego.
 3. miejscem jachtu w regatach jest jego pozycja ustalona przez właściwą komisję regatową zgodnie z obowiązującą w tych regatach formułą przeliczeniową
 4. liczbą uczestników jest liczba jachtów przyjętych do regat po inspekcji
 5. jacht, który ukończył regaty jako pierwszy otrzymuje punkty w liczbie równej liczbie uczestników plus 1/4 punktu premii
 6. jacht, który ukończył regaty na drugim miejscu otrzymuje punkty w liczbie równej liczbie uczestników pomniejszony o jeden. Jacht, który ukończył regaty na trzecim miejscu otrzymuje punkty w liczbie równej liczbie uczestników pomniejszonej o dwa i tak dalej
 7. jacht, który:
  1. wystartował, lecz nie ukończył, albo
  2. wycofał się otrzymuje punkty w liczbie równej liczbie punków jaką otrzymałby jacht kończący jako ostatni gdyby ukończyły wszystkie jachty uważane za startujące
 8. jacht zdyskwalifikowany nie otrzymuje żadnego punktu
 9. za przebycie całej trasy jacht otrzymuje dodatkowo 1 punkt za każde rozpoczete 50 Mm trasy regat
 10. obliczoną według powyższych zasad ilość punktów mnoży się przez współczynnik regat (I tu przy zielonym stoliku zaczynają ważyć pozasportowe argumenty siły przebicia wpływowych osobistości. Skoro dużo punktów można zdobyć przy licznie obsadzanych regatach i skoro premiuje się długość regat to współczynnik 'rangi" regat jest jawnym zaproszeniem do machlojek. Jeśli oczekujemy 'fair play' od zawodników to taka furtka dla działaczy jest niedopuszczalna. JK)
 11. wynik końcowy oblicza się sumując punkty każdego jachtu zdobyte we wszystkich imprezach zaplanowanych w kalendarzu (czyim? JK) na dany rok
 12. podstawą sklasyfikowania jachtu jest jego udział w minimum 4 imprezach (a dlaczego np. nie w 3, zwłaszcza gdy uzyskał wiecej punktów niż inne jachty w 4 imprezach?)
VI. Dokumentacja
 1. Komitet Organizacyjny MŻPP zobowiązuje organizatorów regat do dostarczenia jednego egzemplarza protokołu komisji sędziowskiej z wynikami końcowymi na adres siedziby MŻPP w terminie 14 dni od ich zakończenia
 2. Komitet Organizacyjny zobowiązany jest sporządzić protokół wyników MŻPP do dnia 15 października każdego roku (przecież w pkt. I postanowiono że regaty można organizować do końca października a więc ten temin musi być przesunięty do 15 listopada. JK)
VII. Nagrody
 1. za zajęcie pierwszego miejsca jacht (w końcu zdecydowano się na jacht) otrzymuje Morski Żeglarski Puchar Polski (nie cieszcie się JK)
 2. za miejsca od 1 do 6 jachty otrzymują dyplomy
 3. kapitan (a jeśli on nie kapitan tylko jakiś tam sternik - a więc może jednoznacznie 'skipper", żeby się nie okazało że bez patentu kapitana nie ma nagrody. JK), który zgromadzi najwyższą ilość punktów otrzymuje puchar przechodni, dyplom i miniaturkę pucharu na własność (a jak 2 skipperów będzie miało tą samą ilośc punktów to co: 2 puchary, przeciaganie liny, orzeł czy reszka czy kolejność alfabetyczna nazwiska? JK).
Kilka wątpliwości na marginesie. Czy wiecie dlaczego żeglarze przeważnie nie lubią sędziów? Chyba dlatego, że mało który z nich ma w życiorysie karierę regatową. A Zygi połajanki wszyscy przyjmują z pokorą. No, może czasami siwiutki Adamowicz się postawi. Jeszcze jedno - nic tu o pieniądzach. Kto w to uwierzy? Sport bez pieniędzy? Zawodowcy i amatorzy w konkurencji 'open'? Gentlemani nie mówią o pieniądzach, oni je mają. OK.

JERZY KULIŃSKI