Polskie mapy
16.04.99
Zainteresowanym przekazuję garść informacji dotyczących map polskich, wydawanych przez Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej. Od szeregu lat pewnym utrudnieniem dla żeglarzy morskich używających odbiorniki nawigacyjne GPS były polskie mapy. Polegało to na rozbieżności pomiędzy układami map BHMW a układem odniesienia współrzędnych systemu satelitarnego. Dla map wybrzeża polskiego na przestrzeni lat stosowane były różnorodne układy odniesienia, miedzy innymi takie jak:
  • układ 42, oparty na elipsoidzie Krassowskiego z punktem przyłożenia w Pułkowie, koło St. Petersburga (wówczas Leningradu)
  • układ Rauenberg, oparty na elipsoidzie Bessela z punktem przyłożenia w Berlinie
  • układ Poczdam, oparty na elipsoidzie Bessela z punktem przyłożenia w Helmertturn
  • układ Borowa Góra, oparty na elipsoidzie Bessela xz punktem przyłożenia w Borowej Górze
  • układ geocentryczny WGS 72
BHMW wprowadza mapy nowej generacji oparte na (znanym już powszechnie przez żeglarzy morskich map zagranicznych) układzie odniesienia WGS 84. Obejmują one wybrzeże polskie oraz obszar polskiej strefy rybołówstwa (EEZ) oraz obszary przyległe. Co ważne znajdziecie na niej międzynarodowe znaki i skróty.
Oto wykaz tych map:
10 Bałtyk. Zalew Wiślany. Port Elbląg. Skala 1:10 000, wydanie 1999
12 Bałtyk. Gdańsk-Gdynia. Plany portów. Skala 1:10 000, wydanie 1996
15 Bałtyk. Zatoka Pomorska. Skalka 1:10 000, wydanie 1998
34 Bałtyk. Podejścia do portów Gdańslk-Gdynia. Skala 1:35 000, wyd. 1996
35 Bałtyk. Zatoka Pucka. Skala 1:35 000
36 Bałtyk. Zatoka Pomorska, Podejscie do Świnoujscia (cz. półn.). 1:35 000, wyd.1997
37 Bałtyk. Zalew Szczeciński, cz. północna. Skala 1:35 000, wyd. 1997
38 Bałtyk. Zalew Szczeciński, cz. południowa. Skala 1:35 000, wyda. 1997
39. Bałtyk. Zalew Kamieński. Port Dziwnów. Skala 1:35 000, wyd. 1997
41 Bałtyk. Zatoka Gdańska. Zalew Wiślany. Skala 1:40 000, wydanie 1997
71 Bałtyk. Zatoka Gdańska cz. północna. Skala 1:75 000, wydanie 1998
73 Bałtyk. Zatoka Gdańska cz. zachodnia. Skala 1:75 000, wydanie 1998
74 Bałtyk. Zatoka Pomorska. Skala 1:75 000, wydanie 1998
75 Bałtyk. Zalew Szczeciński. Skala 1:75 000, wydanie 1998
151 Bałtyk. Od Rozewia do Taranu. Skala 1:150 000. wydanie 1997
152 Bałtyk. Od Ustki do Rozewia. Skala 1:150 000, wyd. 1998
153 Bałtyk. Od Niechorza do Ustki. Skala 1:150 000, wydanie 1998
154 Bałtyk. Od Arkony do do Niechorza. Skala 1:150 000, wydanie 1998
251 Bałtyk. Od Łeby do Kłajpedy. Skala 1:250 000, wydanie 1992
252 Bałtyk. Od świnoujścia do Łeby. Skala 1:250 000, wydanie 1995
500 Bałtyk. Część południowa. Slala 1:500 000, wyd. 1994
Część z tych map wykonanoo w ramach międzynarodowego programu Morza Bałtyckiego, zgodnie z katalogiem BALTIKCHART IHO, opracowanym przez Komisję Hydrograficzną Morza Bałtyckiego (BSHC) i z tego wzgledu oprócz numerów polskich map posiadają numery międzynarodowe oraz oznaczenie INT (International). Są to mapy: 12 INT 1290, 15 INT 1299, 34 INT 1289, 37 INT 1297, 38 INT 1298, 73 INT 1288, 74 INT 1295, 75 INT 1296, 151 INT 1291, 152 INT 1292, 153 INT 1293, 154 INT 1294, 251 INT 1218, 252 INT 1219, 500 INT 1021.
Zwraca uwagę ogromne bogactwo skal (1:10 000, 1:35 000, 1:40 000, 1:75 000, 1:150 000, 1:250 000, 1:500 000), dublowanie symboli (narodowych i międzynarodowych), opracowanie map 10, 35, 39, i 71 tylko jako narodowe. Tradycyjnie polskie mapy są znacznie droższe niż zagraniczne mapy jachtowe (wydawana corocznie). Dla przykładu mapa Nr 73 Zatoka Gdańska, część zachodnia kosztuje 100 zł + korekta. Inne "chodliwe" arkusze kosztują (bez korekty): Nr 152, 152, 153, 154 - po 85 zł. Niektóre korekty kosztują 35 zł.
Pełną informację o polskich mapach przygotowana przez kmdr. Mariusza Szarfa wydrukuje latem miesięcznik "ŻAGLE".

JERZY KULIŃSKI