Wniosek o nabieżnik i właściwą nazwę portu
05.09.99

JERZY KULIŃSKI
Jak już wiecie z poprzedniego newsa mojej strony www - 15 grudnia 1999 (starszym czytelnikom ta data przypomina coś złowrogiego) przebudowa wejścia do Górek Zachodnich ma być wreszcie zakończona. No może nie całkiem zakończona bo w międzyczasie zabrakło pieniędzy na pogłębienie przy nabrzeżu zachodnim kanału wejściowego (tam gdzie stać będą światła żółte). Otóż sprawa nabieżnika, o którą upominałem się już w "Zaglach" i na kilku naradach z administracją morską nie została załatwiona. Ostatnie spotkanie z dyrektorem Apoloniuszem Łysejko daje cień szansy. Aby szansę wypróbować potrzebny jest formalny wniosek. Oto jego tekst poniżej. Acha, jeszcze małe wyjaśnienie - kierunek toru wodnego 182 stopnie to nie ten przez nas wymarzony i od lat praktykowany. Było o tym także kiedyś w "Żaglach". Ze względu na duże statki (takie, które wymagają toru o 7 m głebokości) postanowiono że do Górek podchodzić będziemy (prawie) prosto na południe. WUPROHYD zaprojektował, "Hydrobudowa" i PRCiP wykonują a dobra praktyk morska i tak zmusi nas do podchodzenia "od Portu Północnego" bo spłycenia w wejściu najprawdopodobniej powrócą. Nie mniej nabieżnik jest potrzebny, choćby po to aby wiedzieć ile w prawo powinniśmy z niego schodzić aby nie wpakować się na płycizny po wewnętrznej stronie falochronu wschodniego. Przy okazji rozmów próbuję namówić Urząd Morski do uporządkowania sprawy nazwy portu. Jaki jest quń każdy widzi. Chodzi tylko o to aby Górki były Górkami Zachodnimi a nie Ptasim Rajem.

Schemat instalacji nabieżnika

URZĄD MORSKI w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
GDYNIA

W N I O S E K

W nawiązaniu do dyskusji przeprowadzonej dnia 20 sierpnia 1999 w Urzędzie Morskim w Gdyni, a dotyczącej oznakowania nawigacyjnego przebudowywanego obecnie wejścia do portu Górki - przedstawiam poniżej wnioski środowiska żeglarskiego:
1. Wnioskuję o rozważenie możliwości zainstalowania 2 tarcz nabieżnika dziennego w osi toru podejściowego, tj krk 182 stopni
UZASADNIENIE:

Linia brzegowa w rejonie portu Górki Zachodnie jest monotonna i pozbawiona wyraźnych lądowych punktów orientacyjnych. Kapitanowie jednostek pływających (zwłaszcza tych, których Górki nie są portem macierzystym) podchodzących do portu mają trudności w odszukaniu głowic falochronowych. W dniach słonecznych obserwację utrudnia to, że tor podejściowy zmierza pod słońce. Wieloletnie doświadczenia wykazały, że nawet z odległości 2 Mm odszukanie na horyzoncie starej wieżyczki falochronu wschodniego nadstręczało kłopoty. Pewnym ułatwieniem było pomalowanie tej konstrukcji pomarańczową farbą. Specyfiką optyczną - mogącą zmylić kapitanów nietutejszych jachtów jest to, że dopiero ustawienie się na właściwym kierunku podejścia przestają być widoczne zabudowania i jachty Jachtklubu Stoczni Gdańskiej oraz jachty żeglujące po rozlewisku Wisły Śmiałej. Zadaniem nabieżnika dziennego było by już z dużej odległości przyjęcie właściwej pozycji a następnie zbliżanie się ku falochronom wzdłuż toru wodnego o bezpiecznych głębokościach. Podążanie w osi nabieżnika zapewniło by bezpieczne wejście na akwen wyznaczony pławami oznakowania bocznego (mało widocznymi z morza). Wnioskuję przynajmniej o instalację nabieżnika dziennego ponieważ sektorowe światło głowicy falochronu wschodniego może pełnić jego rolę w porze nocnej. Nie wątpię, że zainstalowanie nabieżnika podejściowego, upodobniającego oznakowania Górek do absolutnej większości portów Szwecji, Danii, Niemiec, Alandów i Finlandii będzie realnym wkładem do działań Urzędu na rzecz bezpieczeństwa żeglugi. Proponuję umieszczenie tarczy przedniej nabieżnika krk 182 stopni na wieżyczce ostrogi zachodniej oraz tarczy tylnej na brzegu, w odległości 230 do 300 m za przednim (np. na wzniesieniu terenowym rzędu 4 m npm.). Lektura bałtyckiego spisu świateł i sygnałów nawigacyjnych wskazuje że taka odległość między tarczami nabieżnika jest często stosowana a tym samym zapewnia wystarczającą dokładność wyznaczenia kierunku. Załączam szkic orientacyjny oraz symulację panoramy podejścia do portu.

2. Wnioskuję o rozważenie jednoznacznego ustalenia nazwy portu jako GÓRKI ZACHODNIE.
UZASADNIENIE:

W nazewnictwie tego portu brak jednoznaczności, co w dobie powszechnej komputeryzacji może powodować poważne komplikacje. BHMW w Locji Bałtyku - Wybrzeże polskie (pkt. 7.36) nazywa to miejsce "Wejście na Wisłę Śmiałą a Spisie Świateł (poz. 0073) "Górki wschodnie" (przez małe "w"). Admiralty List of Lights & Fog Signals, w slad za BHMW podaje (poz. 3082) "Górki Wschodnie". Tymczasem w nazewnictwie miasta Gdańska port ten nosi nazwę "Górki Zachodnie" co jest zresztą zgodne ze stanem faktycznym. Górki Wschodnie bowiem to tylko północny skraj dzielnicy Sobieszewo (ok. 1Mm w głąb lądu) z wyciągiem kutrowym i stacja ornitologiczną. Po stronie zachodniej Wisły Śmiałej zlokalizowano: Bosmanat Urzędu Morskiego, GPK Straży Granicznej, posterunek PRO, stocznie jachtowe i warsztaty okrętowe (dawna Stocznia "Wisła"), stacje paliw, liczne jachtkluby (AWF, AKM, Jachtklub "Conrada", Jachtklub Stoczni Gdańskiej, Jachtklub Morski "Neptun", Jachtklub im Zaruskiego", Jachtklub Stoczni Północnej itd) oraz zakłady szkutnicze i silnikowe. Po stronie zachodniej jest port a po wschodniej - rezerwat "Ptasi Raj". Uważam, ze zakończenie obudowy wejścia na Wisłę Śmiałą, wprowadzenie do locji i spisów świateł nowych danych jest najlepszą okazją aby dokonać zmiany nazwy portu zgodnie ze stanem faktycznym.
Z poważaniem (-) Jerzy Kuliński

Załączniki:
1. rysunek
2. fotografia
Kopie otrzymują:
1. Komisja Żeglarstwa Morskiego PZŻ
2. Gdański Okręgowy Związek Żeglarski
3. Jachtklub Morski "NEPTUN"